شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

دانلود کتاب رادیولوژی و سونوگرافی در دامهای کوچک

دانلود کتاب رادیولوژی و سونوگرافی در دامهای کوچک
Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound

برای دانلود این کتاب، بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید.

Handbook of Small Animal Radiology and Ultrasound, Techniques and Differential Diagnoses, 2nd Ediotion (Vetbooks.ir)

The authors hope that this book will prove useful
to all users of small animal diagnostic imagingf
from specialist radiologists through general practitioners
to veterinary students. However it is
intended to supplementf rather than replacef the
many excellent standard textbooks available and
a certain degree of experience in the interpretation
of images is presupposed.

The book is divided into sections representing
body systemsf and for various radiographic and
ultrasonographic abnormalities possible diagnoses
are listed in approximate order of likelihoodf
including those due to normal anatomical variation
and technical or iatrogenic causes. Conditions
which principally or exclusively occur in cats are
indicated as suchf although many of the other
diseases listed may occur in cats as well as in dogs.

Infectious and parasitic diseases which are not
ubiquitous but which are confined to certain parts
of the world are indicated by an asterisk *f and
the reader should consult the Table of Geographic
Distribution of Diseases in the Appendix for further
information. Details of radiographic technique
(including contrast studies) are included and guidance
on ultrasonographic technique and a description
of the normal ultrasonographic appearance of
organs is given. This second edition of our book
has been expanded considerably with much extra
information about techniques and normal anatomYf
many new differential diagnosesf more detailed
description of many of the diseases includedf updating
of the Table of Geographic Distribution of
Diseases and expanded Further Reading sections.

An addition to the Appendix is a section on digital
radiographic film faultsf which is reproduced with
kind permission from the journal Veterinary Radiology
and Ultrasound. New illustrations by our artist
Debbie Maizels are includedf to add to those from
the first edition drawn by Jonathan Clayton-Jonesf
and we are indebted to them both for their excellent
diagrammatic reproduction of the radiographs and
ultrasonograms.

نویسندگان امیدوارند که این کتاب 
برای همه کاربران از تصویربرداری تشخیصی کوچک حیوانات
از متخصصان رادیولوژیست از پزشکان عمومی
تا دانشجویان دامپزشکی مفید باشد.
با این حال،  برای تکمیل به جای جایگزین
بسیاری از کتابهای درسی استاندارد بسیار عالی و در دسترس است
یک سطح معینی از تجربه در تفسیر
از تصاویر پیش فرض است.
این کتاب به بخش های نمایندگی تقسیم می شود
سیستم های بدن و برای رادیوگرافی های مختلف
اختلالات سونوگرافی تشخیص ممکن است
در جهت تقریبی احتمالا فهرست شده اند
از جمله کسانی که به علت تغییرات آناتومیک عادی
و علل فیزیکی یا شیمیایی. شرایط
که به طور عمده یا منحصرا در گربه ها رخ می دهد
اگر چه بسیاری از دیگران به عنوان چنین فردی نشان داده شده است
بیماری های ذکر شده ممکن است در گربه ها و همچنین در سگ رخ دهد.
بیماری های عفونی و انگلی است که نیستند
در همه جا، اما محدود به بخش های خاص است
از جهان با ستاره * f و نشان داده شده است
خواننده باید با جدول جغرافیایی مشورت کند
توزیع بیماری در این ضمیمه برای بیشتر
اطلاعات جزئیات روش رادیوگرافی
(شامل مطالعات کنتراست) گنجانده شده و هدایت می شود
در روش اولتراسونوگرافی و توضیحات
از ظاهر اولتراسونوگرافی طبیعی
ارگان داده شده است این نسخه دوم کتاب ما است
با توجه به موارد فوق بطور قابل توجهی گسترش یافته است
اطلاعات در مورد تکنیک ها و آناتومی عادی
بسیاری از تشخیص های دیفرانسیل جدید بیشتر دقیق تر است
شرح بسیاری از بیماری ها شامل update
از جدول توزیع جغرافیایی از
بیماری ها و بخش های بیشتر خواندن گسترش یافته است.
علاوه بر ضمیمه، بخش دیجیتال است
گسل های فیلم رادیوگرافی که با آن تولید می شود
مجوز پزشکی از مجله دامپزشکی رادیولوژی
و سونوگرافی. تصاویر جدید توسط هنرمند ما
Debibie Maizels برای اضافه کردن به کسانی که از
اولین نسخه توسط جاناتان کلایتون جانسف کشیده شده است
و ما برای آنها عالی است که به آنها هجوم می آوریم
بازتولید نمودارهای رادیوگرافی و
اولتراسونوگرافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *