دستگاه سونیکید BESTMAN
مدل+500D
دارای صفحه نمایشگرLCD
بسیار سبک
*قدرت کشف صدای قلب جنین از10الی12هفتگی*
برق و باتری(با شارژر الکتریکی)

فهرست