• قابلیت تنظیم اتوماتیک کیفیت تصویر بر اساس انتخاب پروبهای مختلف و ارگان هدف Auto- detection))
 • قابلیت بیوپسی ( دارای گایدهای مخصوص جهت نمونه برداری . )
 • دارای نرم افزارهای کامل اندازه گیری و گزارش های حرفه ای،

Gynecology- Obstetric – Abdomen – Cardiology- Urology, Small Parts, Orthopedic و اندازه گیری های General بررسی منحنی رشد جنین و  Profile Biophysical( گستردگی موارد کاربرد سیستم، ضریب اطمینان تشخیص شما را افزایش می بخشد. )

 • دارای 137 بادی مارک مطابق با برنامه های مختلف و متنوع
 • طراحی ارگونومیک فوق العاده و  بسیار دقیق
 •  سیستم فوق پیشرفته فول دیجیتال
 • دستگاه دارای خروجی های مختلف جهت:

   – اتصال مستقیم به کامپیوتر

Flash memory     –        USB( (3ports

        – اتصال به پرینتر لیزری و مدیکال

        – اتصال به مانیتور جانبی

        –Dicom  

 • قابلیت چرخش و تغییرات تصویر (راست / چپ   بالا / پایین   مثبت/ منفی)
 • دارای کلیه استانداردهای بین المللی
 • تکنولوژی مدرن اسکنینگ:
 •  3D/4DImaging,ePure,eFCI,eSCI,eSpeed,eView,THI,MBP
 • Self adaptive color artifact clearance,2D with harmonic imaging ,Pulsed wave Doppler ,power Doppler Imaging ,C/W, EffectiveWorkflow ,PDI,PW,CFM,
 • Easy data recording, Didgnostic  report General Automatically,
 • قابلیت Upgrade نرم افزار دستگاه
 • مانیتور 17 اینچ  LED مجهز به بازوی گردان flexible با تصاویر بسیار دقیق (رزولوشن عالی) و قابلیت تشخیصی بالا
 • CD/DVD Ram قابلیت ذخیره تصاویر و حرکات جنین Cine memory  روی CD,DVD,
 • کلیدهای Back Lit ( قابل استفاده حتی در اتاق کاملا تاریک)
 • قابلیت اتصال 4 پروب  به طور همزمان و  کلیه پروبها به طور انتخابی
 • پروبهای مولتی فرکانس High Density و High Quality ، فرکانس پروب ( 2-12Mhz)
 • اندازه گیریهای پیشرفته مانند:

 HJ,SR,EF ,HL,LV,TAD,APAD,CER,FTA,OFD,TMD,NT,AFI

 • بایگانی پیشرفته مربوط به مشخصات کامل بیمار و گزارش معاینات / قابلیت Attach دو تصویر به گزارش
 • دارای هارد داخلی با ظرفیت GB250
 • قابلیت Preset برای سه user و برای  کلیه برنامه های اندازه گیری
 • مدهای مختلف نمایش :  4B,B/B,B/M,B,M(جهت مقایسه  4 تصویر متفاوت)
 • قدرت بزرگ نمایی در 4 سطح (Partial Zoom , PIP)
 • تصاویر متوالی با کیفیت بالا ( حداکثر f/s130) بدون وقفه، بدون لرزش و با کیفیت مطلوب
 • دارای آیتمهای (pre ,Post)Image Processing برای دستیابی به تصاویر Perfect حتی در حالت Real time
 • Gray Scale 256،TGCدر8عمق
 • زاویه اسکنینگ °150-30/ عمق اسکنینگ 300-40 سانتی متر depth adjustment) (21 level
 • قابلیت ذخیره بیش از 100.000 تصویر در (USB Disk) Flash Memory

Tissue Harmonic Image, Tissue   Specific  Image

 • Cine memory: 500frame با تغییر سرعت بازبینی
 • تحت مجوز کانادا – مونتاژ در چین 
فهرست