شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

تشخیص جنسیت جنین گاو بوسیله اولتراسونوگرافی

استفاده از سونوگرافی در 15 سال گذشته به عنوان یکی از فناوری های تولید مثل در صنایع دامپروری ثابت کرده است که یکی از احتیاجات و ازجمله ابزارهای ارزشمند برای پرورش گاوها شیری می باشد. از مزیتهای استفاده از سونوگرافی می شود به مواردی همچون :  تشخیص ابتدایی بارداری در روز 21 (پیرسون و همکاران، 1984)، […]