شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

پروب دستگاه سونوگرافی

پروب های دستگاه سونوگرافی یکی از مهمترین بخش های آن است که وظیفه ارسال و دریافت امواج صوتی هنگام انجام سونوگرافی را بر عهده دارد. پروب سونوگرافی ارسال و دریافت امواج صوتی را توسط اثر پیزوالکتریک انجام میدهد

تشخیص جنسیت جنین گاو بوسیله اولتراسونوگرافی

استفاده از سونوگرافی در 15 سال گذشته به عنوان یکی از فناوری های تولید مثل در صنایع دامپروری ثابت کرده است که یکی از احتیاجات و ازجمله ابزارهای ارزشمند برای پرورش گاوها شیری می باشد. از مزیتهای استفاده از سونوگرافی می شود به مواردی همچون :  تشخیص ابتدایی بارداری در روز 21 (پیرسون و همکاران، 1984)، […]