شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

چالشهاي تستهاي غربالگري دوران بارداري

سالانه بیش از 1/500/00 مورد تولد در کشور ما ثبت می شود، با در نظر گرفتن میزان شیوع آنیوپلوئیدي هاي شایع مثل سندروم داون یا تریزومی 21) 1/700 ،(سندروم ادوارد یا تریزومی 18) 1/3500 (و سندروم پاتو یا تریزومی 13) 1/5000 (انتظار می رود سالانه 2140 مورد تریزومی 21 ،430 مورد تریزومی 18 و 300 […]