شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

ژل سونوگرافی

ژل سونوگرافی نوعی ماده رسانا است که به منظور ایجاد ارتباط بین بدن بیمار و پروب سونوگرافی به کاربرده میشود. هدف اصلی این ژل ها، بهبود انتقال امواج فراصوت از پروب دستگاه سونوگرافی به بافت های بدن است.