نمایش یک نتیجه

دستگاه نوار قلب مانیتورینگ پرتابل دامپزشکی PM-7000

دستگاه نوار قلب پرتابل دامپزشکی PM-7000 مانیتورینگ دستگاه نوار قلب دامپزشکی یا الکتروکاردیوگراف دستگاهی است که انقباض و انبساط و ضربان قلب حیوانات