شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

با ما در ارتباط باشید…

۰۲۱ – ۸۸ ۷۳ ۱۱ ۷۴ – ۶

شرکت تجهیزات پزشکی زکریاکبیر

[vc_row columns=”3″][vc_column width=”1/3″][us_image image=”8980″][us_btn label=”دستگاه های پزشکی” link=”url:https%253A%252F%252Fzakariaco.com%252F%2525d9%2525be%2525d8%2525b2%2525d8%2525b4%2525da%2525a9%2525db%25258c%252F” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%2330356e%22%2C%22text-align%22%3A%22center%22%2C%22background-color%22%3A%22_header_top_bg%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%2210%22%2C%22border-top-width%22%3A%2210%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%2210%22%2C%22border-right-width%22%3A%2210%22%2C%22border-color%22%3A%22%2330356e%22%7D%7D” width_type=”1″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][us_image image=”8978″][us_btn width_type=”1″ link=”url:https%253A%252F%252Fzakariaco.com%252F%2525d8%2525af%2525d8%2525a7%2525d9%252585%2525d9%2525be%2525d8%2525b2%2525d8%2525b4%2525da%2525a9%2525db%25258c%252F” label=”دستگاه های دامپزشکی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%2330356e%22%2C%22background-color%22%3A%22_header_top_bg%22%2C%22border-style%22%3A%22solid%22%2C%22border-left-width%22%3A%2210%22%2C%22border-top-width%22%3A%2210%22%2C%22border-bottom-width%22%3A%2210%22%2C%22border-right-width%22%3A%2210%22%2C%22border-color%22%3A%22%2330356e%22%7D%7D”][/vc_column][/vc_row]